Byvandring

Byvandring med tema: IBSEN

Henrik Ibsen kom til Grimstad vinteren 1843/44 for å gå i lære hos apoteker Reimann. Han ble her i seks år, og da han reiste våren 1850 var det som forfatter av skuespillet Catilina. På byvandringen besøker vi sentrale Ibsen-steder i Grimstad, før vi avslutter turen i Ibsen-museet. Byvandringen har hovedfokus på Ibsens tid i Grimstad, og på hva som kan ha inspirert Henrik Ibsen til å skrive mens han bodde her.

Vi stopper ved Reimanngården, Bietorvet, Terje Vigens brygge og Ibsen-museet. Vandringen foregår i flatt terreng og egner seg for alle som kan holde normal ganghastighet. Det er vanskelig å komme inn i Ibsen-museet med rullestol. I dette tilbudet er det mulig å inkludere Grimstads spesialitet ”Porke”, Norges beste skolebrød, som en del av pakken.

Anbefalt varighet: 90 – 120 minutter
Minimum: 60 minutter

Byvandring med tema: Dikterbyen

Grimstad er Henrik Ibsens og Knut Hamsuns by. Det finnes mange spor etter de verdensberømte dikterne i byen – og Grimstad har satt spor i deres dikting. På byvandringen besøker vi sentrale steder og omtaler opplevelser som kan ha hatt betydning for senere diktning.

Vi stopper ved Reimanngården, Bietorvet, Terje Vigens brygge, “Hamsuns” postkasse, biblioteket og Ibsen-husets hage. Vandringen foregår i flatt terreng og egner seg for alle som kan holde normal ganghastighet. I dette tilbudet er det mulig å inkludere Grimstads spesialitet ”Porke”, Norges beste skolebrød, som en del av pakken.

Anbefalt varighet: 60-90 minutter
Minimum: 60 minutter

Byvandring Sjøfartsbyen
Byvandring Sjøfartsbyen

Byvandring med tema: SJØFARTSBYEN

Grimstad er en av verdens største sjøfartsbyer i forhold til innbyggertall. Sjøfartsvirksomheten har vært sentral i hele byens historie, og er fortsatt en viktig del av Grimstads næringsgrunnlag. Byvandringen tar deg med gjennom Grimstads gater, hvor vi ser på gamle og nye bygninger og steder som har hatt betydning for byen og sjøfarten.

Vi stopper ved Oddenområdet, Terje Vigens brygge, Smith Petersens brygge, Biodden og Hasseldalen. Vandringen foregår i flatt terreng og egner seg for alle som kan holde normal ganghastighet. I dette tilbudet er det mulig å inkludere Grimstads spesialitet ”Porke”, Norges beste skolebrød, som en del av pakken.

Anbefalt varighet: 75-90 minutter
Minimum: 75 minutter

Heivandring med tema: HAMSUN – ”POSTKORTET”

Knut Hamsun kjøpte gården Nørholm utenfor Grimstad i 1918, og bodde der med sin familie fram til sin død i 1952. Han mottok Nobels litteraturpris i 1920 for romanen Markens Grøde. Under 2.verdenskrig ble det kjent at Hamsun støttet okkupasjonsmakten. Etter krigen ble han derfor internert på det gamle sykehuset i Grimstad i påvente av rettsak. I rettsaken i Grimstad ble han ilagt en erstatningsbot som var så stor at han i realiteten var ruinert for alltid. I 1949 utga han sin siste bok Paa gjengrodde Stier, som omhandler tiden fra han ble arrestert til dommen falt i Høyesterett.

Vandringen tar deg med i Hamsuns ruslespor.  Vi fokuserer på Hamsuns beskrivelser i boken Paa gjengrodde Stier. Opplesning av Hamsuns skildringer i boken er en sentral del av vandringen. Vi starter ved det gamle sykehuset i Grimstad, går over Fløyheia og ender ved ”Hamsuns” postkasse i Storgaten. Vandringen foregår i kupert terreng, og egner seg ikke for mennesker med bevegelseshemninger. Vi anbefaler godt fottøy.

Det er mulig å legge vandringen til rette for mennesker med bevegelseshemninger. Vi starter da vandringen ved det gamle sykehuset i Grimstad, går ned Storgaten, og stopper ved biblioteket og ”Hamsuns” postkasse.

Anbefalt varighet: 90-120 minutter
Minimum: 90 minutter

Byvandring med tema: GRIMSTAD

I denne byvandringen fokuserer vi på hva som er særegent for Grimstad. Vi stopper på spennende lokalhistoriske og samtidsaktuelle steder i Grimstad sentrum, og forteller om Grimstads næring, kultur,  arkitektur og infrastruktur gjennom tidene og i dag.

Vi stopper Lauras hus, Biodden, Hasseldalen, Kirkeheia, Ibsenhusets hage og ”Hamsuns” postkasse. Vandringen foregår hovedsakelig i flatt terreng, men med noen stigninger med trapp eller grusbelagt sti. I dette tilbudet er det mulig å inkludere Grimstads spesialitet ”Porke”, Norges beste skolebrød, som en del av pakken.

Anbefalt varighet: 75-90 minutter
Minimum: 60 minutter