«Hvor har den sunne nøysomhet blitt av?»

Hamsun i miljødebatten. Howlid Wærp har nylig utgitt en bok om temaet.

 

I dagens økologiske krise er det verdt å reflektere over oppfatningen om at fremskritt er synonymt med teknologisk utvikling, økt konsum og materiell vekst. Kanskje må vi lete etter alternativer til dette og stille spørsmål ved hva det gode i livet er? Da kan det være nyttig å vende blikket bakover for å se hva som hadde verdi tidligere, og som har gått tapt. Hvordan bør vårt forhold til natur og omgivelser være? Hamsun reflekterer over slike spørsmål i sine romaner.

 

I den nylig utgitte boka «Hele livet en vandrer i naturen.» Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap studerer Wærp forfatterskapet til Hamsun ut fra en økokritisk innfallsvinkel, fra Sult (1890) til På gjengrodde stier (1949).

 

Henning Howlid Wærp er professor i nordisk litteratur ved UiT – Norges arktiske universitet. Han har lærerutdanning fra Kristiansand og har skrevet om flere sørlandsforfattere, blant annet en bok om Sigbjørn Hølmebakks forfatterskap, Innenfor og utenfor (1990) og en bok om Vilhelm Krag og andre naturlyrikere, Diktet natur (1997). Andre bøker er Prosadiktet i Norge (2002) og De upåaktede liv. Om Cora Sandels forfatterskap (2005). I fjor ga han ut den omfattende studien Arktisk litteratur. - Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde.

 

Etter foredraget blir det informasjon om det planlagte Hamsun-museet i Storgata 44. Publikum får muligheten til å komme med innspill og spørsmål. Enkel servering i pausen.

 

 

 

 

 

Dato: 

Mittwoch, November 14, 2018 - 19:00 bis 20:30

Sted: 

Hamsun-museet, Storgata 44

Pris: 

gratis
Forfatter Henning Howlid Wærp