Hamsun-museum i Grimstad?

I det siste året har en bredt sammensatt komité arbeidet med forprosjekt for et Hamsun-museum i Grimstad. Endelig rapport skal avleveres 1. juni.

Nå ønsker vi å informere om våre forslag og få dine innspill og synspunkter. Hva tenker du om Hamsun, og hva mener du et Hamsun-museum i Grimstad bør inneholde? Hvis du har minner knyttet til Hamsun å dele med oss, er vi også interessert i å høre dem.

De foreløpige forslagene vil bli presentert for lokalbefolkningen i Storgata 44 søndag 3. mars kl. 12-15 og mandag 4. mars kl. 17-20.

PROGRAM:

Søndag 3. mars                                Mandag 4. mars

Kl. 12.00 Dørene åpner                 Kl. 17.00 Dørene åpner
Kl. 13.00 Presentasjon                  Kl. 18.00 Presentasjon
Kl. 14.00 Presentasjon                  Kl. 19.00 Presentasjon
KL. 15.00 Dørene lukkes               Kl. 20.00 Dørene lukkes

 

Enkel servering. Gratis inngang.

Alle er velkommen!

 

Picture of Storgata 44 a warm summer's day