Vi ser etter en kafévert til Norsk Hagebruksmuseum sommeren 2019

Aust-Agder museum og arkiv, avdeling Grimstad bys museer søker en kafévert til sommersesongen 2019. Vi trenger vertskap til Norsk Hagebruksmuseum i perioden fra juni til september med hovedtyngden i skoleferien. Vi er avhengig av at kaféverten kan jobbe til avtalte tider. Vertene må beregne tilsammen omtrent 40 arbeidsdager i løpet av hele sesongen. Alle søkere må være over 18 år.

Naturlos

Tirsdag 9. mai vandrer naturlos Anita Estensen i Knut Hamsuns ruslespor fra gamle Grimstad Sykehus til postkassen hvor Hamsun postet sitt brev. 

Willkommen bei „Grimstad bys museerˮ – den Museen der Stadt Grimstad

Grimstad bys museer ist ein kulturhistorisches Museum, das die Geschichte Grimstads sowohl bewahrt, als auch vermittelt. Über viele hundert Jahre hinweg waren die Schifffahrt und der Gartenbau zwei wichtige Stützen in der wirtschaftlichen Entwicklung Grimstads. Darüber informieren wir im Norwegischen Gartenbaumuseum (Norsk Hagebruksmuseum) und im Schifffahrtsmuseum Grimstads (Sjøfartsmuseet i Grimstad).

Welcome to Grimstad Bys Museer

Grimstad bys museer is a cultural history museum foundation through which Grimstad's history is preserved and disseminated. Shipping and horticulture have been two important pillars in Grimstad's economic and commercial development for centuries. These are areas covered at the Norwegian Museum of Horticulture and the Maritime Museum in Grimstad.

Furthermore, Grimstad has been the arena for two important contributors to world literature. The town has, for periods, been home to both Henrik Ibsen and Knut Hamsun.  Ibsen's time in Grimstad can be explored at the Ibsen Museum.

Velkommen til Grimstad Bys Museer

Grimstad bys museer er et kulturhistorisk museum som tar vare på og formidler Grimstads og Aust-Agders historie. Sjøfart har vært en viktig pilar i kystkommunenes økonomi og næringsutvikling. Dette forteller vi om på Sjøfartsmuseet i Aust-Agder. I Grimstad har hagebruket også vært en viktig næring, og dette blir formidlet på Norsk Hagebruksmuseum. Byen har vært arena for to viktige bidrag til verdenslitteraturen. Både Henrik Ibsen og Knut Hamsun har bodd her i perioder av sitt liv. Ibsen-museet i Grimstad åpnet så tidlig som i 1916, og er landets eldste Ibsen-museum.

Pages

Subscribe to Grimstad Bys Museer RSS