Apropos Hamsun: Hamsun og Céline

«Og det var en tankestrek tilslut, den kunde bety en verden»

Hvorfor sammenligne Hamsun og Céline

Det er ikke så sjeldent at Hamsun blir nevnt i sammenheng med den kontroversielle franske forfatteren Louis-Ferdinand Céline (1894-1961). Henvisningen til forfatteren av Reisen til nattens ende (1932) er særlig brukt til å sammenligne begge forfatternes tllknytning til den tyske makten under 2. verdenskrig. Umiddelbart synes en slik sammenligning å være reduserende, og kan nødig gi et trofast bilde av en forfatters personlighet i sin helhet. Både Céline og Hamsun regnes for å ha hatt stor betydning i 1900-tallets litteraturhistorie og for modernismen. I sin bok Célines poetikk (1985) beskriver Henri Godard forfatterens stil, form og språk ved å bruke Bakhtins romanteori. Det blir tydelig at skriving hos begge forfattere blir til et livsprosjekt der språket eller overføring (transposition) av det muntlige i skriftlig form, spiller en sentral rolle.

 

Maryline Sinniger Faaland kommer opprinnelig fra Frankrike. Hun har alltid hatt en spesiell interesse for Knut Hamsun og norsk litteratur. Da hun studerte ved Sorbonne-universitetet i Paris, skrev hun masteroppgave i norsk litteratur om Hamsun i Amerika. Hun fordypet seg enda mer i Hamsuns litteratur i doktorgradsavhandlingen sin: «Aspekter ved norsk litteraturs egenart – Til kilden av identitetsfølelsen: fra Wergeland til Olav Duun.» fra 2009.

 

 

 

 

Dato: 

Tirsdag, 31 oktober, 2017 - 19:00 til 20:00

Sted: 

Sjøfartsmuseet i Aust-Agder, Hasseldalen 3, Grimstad

Pris: 

100,- kr inklusiv enkel servering
Celine