Klonsamling frukt og rabarbra på Dømmesmoen

Klonsamling frukt

Innsamling av fruktsorter har foregått over hele Norden i de siste 25 årene. Norsk Genressurssenter har i samarbeid med museer, bygdetun, skoler og andre institusjoner opprettet 11 klonarkiv med over 400 sorter av våre fire fruktslag, mest eple. Målet er at det skal være minst 2 trær av hver sort minst to steder i landet, for alltid å ha sikkerhetskopier.

Antall sorter er fordelt på ca 275 epler, 50 pærer, 50 plommer og 25 kirsebær. På nettsiden til Plantearven skog og landskap kan man se hvor de forskjellige sortene befinner seg. Samlingen til Norsk Hagebruksmuseum ligger ved siden av låven på Dømmesmoen, og inneholder over 50 sorter. Innsamlingen ble påbegynt i 2002, og de foreløpig siste ble plantet høsten 2012. Trærne er merket med navneetiketter.

Klonsamling rabarbra

I Norden er det tatt vare på opp mot 300 rabarbrasorter, i Norge har vi ca 80. Høsten 2012 plantet museet ca 30 rabarbrasorter på Dømmesmoen. I 2016 har vi ca 80 rabarbrasorter.  Flere av sortene er undersøkt for ulikt innhold av blant annet sitronsyre og oxalsyre. Alle plantene er merket med navneetiketter på høye stolper.