Prosjekter

 

FORSKNINGSPROSJEKT

Grimstad bys museer deltar som ett av 5 museer i Litteraturnettverket i et tverrfaglig dokumentasjons- og forskingsprosjekt om museum som minnepolitiske aktører gjennom refleksjon over fortidens rolle i et moderne demokrati.

Prosjektet går fra høsten 2015 til våren 2018, og skal munne ut i en gratis e-bok. Prosjektet har fått tildelt 650 000 kroner fra Norsk kulturråd fordelt over tre år.

For spørsmål knyttet til prosjektet, kontakt Anita Estensen på e-post: anita.estensen [at] aama.no eller telefon: 93 03 21 29.