Digitalt Museum

Digitalt Museum er en felles, nasjonal katalog over samlinger i norske kunst- og kulturhistoriske museer. På Digitalt Museum kan du søke i en database med over en million objekter og fotografier. Du kan også dele din kunnskap med andre ved å kommentere, beskrive og vurdere objekter. Gå til Digitalt Museum her.