APROPOS SJØFART: Fyrhager

foredrag med Per Arvid Åsen.

Foredraget vil omhandle eksempler fra hagebruket på norske fyr. Den gang fyrene var drevet som familiestasjoner, var både pryd- og kjøkkenhager en viktig fritidsaktivitet og et supplement til både kostholdet og lønningsposen for fyrbetjeningen. I 2003 ble gjenværende spor av hagebruk på alle fyrstasjonene i Vest-Agder registrert og dokumentert, og i 2005 ble det samme ble gjort i Aust-Agder. Senere er flere fyr i Nord-Norge og Oslofjorden blitt undersøkt. Et representativt utvalg av de resterende fyrene på Vestlandet vil bli undersøkt i 2017. Prosjektet avsluttes med bokutgivelse i 2018.

 

Per Arvid Åsen, født 1949 i Kristiansand, førstekonservator i botanikk ved Agder naturmuseum og botaniske hage (tidl. Kristiansand Museum). Publisert Illustrert algeflora i 1980 og arbeidet med makroalger 1974-1992 og 2005-2007 (sukkertare). Andre fagfelt er floraen på Agder, gamle stauder, hageroser, georginer og fyrhager i hele Norge, samt kultur- og reliktvekster på middelalderlige klosterlokaliteter i Norge og Island. Boken Norske klosterplanter - levende kulturminner fra middelalderen kom ut i 2015.

Dato: 

Tirsdag, 28 mars, 2017 - 19:00 til 20:00

Sted: 

SMAA, Hasseldalen 3, Grimstad

Pris: 

100 kr inkl. kaffe