Apropos Sjøfart: Motorskipene fra Arendal

Foredrag ved forfatteren av den nye boken Motorskipene fra Arendal.

Foredraget omhandler en storhetstid og sier noe om hvor omfattende skipsfarten i Arendal var i nasjonal og internasjonal målestokk gjennom 1900 tallet. Et stort antall mennesker har arbeidet ombord i disse skipene og dets nyere historie tatt i betraktning, er det mange som på en eller annen måte vil ha et personlig forhold til disse fartøyene. Relasjonsfølelsen og interessen er stor for denne historisk betydningsfulle næringen.

Foredragsholder Jan Tore Knudsen tar for seg registrerte motorskip i Arendal, de få turbindrevne skipene, samt enkelte skip som ble driftet fra Arendal, dog uten å være registrert i byen, fra mellomkrigstiden og frem til i dag. Det finnes ingen tilsvarende oversikt over motorskipene fra Arendal, og dette er i så henseende pionerarbeid fra nyere historie.

Jan Tore Knudsen er forfatter av boken Motorskipene fra Arendal, sjømann og stuert gjennom 42 år og en iherdig entusiast av norske skip og sjøfart.

 

Dato: 

Tirsdag, 13 mars, 2018 - 19:00 til 20:00

Sted: 

Grimstad bibliotek, Salen

Pris: 

Gratis inngang