HASSELDALEN

Ute på Biodden, 500 meter fra Grimstad sentrum, ligger Hasseldalen. Her var det i sin tid skipsverft. Mathias Gundersen anla verft i 1842, og bygde seilskuter med en stor arbeidstokk. I 1848 kjøpte Morten Smith Petersen området, og bygde seilskuter med stor medgang. Samtidig drev han som reder. Sønnen Fredrik tok over ved farens død i 1872. Fredrik prøvde å bygge jernskip her i 1890-årene, men foretagendet var ikke økonomisk bæredyktig. 

Jørgensen og Vik tok over i 1906. Produksjonen omfattet sjekter, gigger og prammer, forskjellige lystbåter for seil eller motor, samt livbåter. Firmaet Nordsafe tok over og fortsatte livbåtprodukjsonen. Bergshav AS driver fra 1990 sin rederivirksomhet fra Hasseldalen. Hasseldalen Maritime Samling ble etablert i ”Navnebua” i 1991. Et sjøfartsmuseum ble etablert i det gamle ”Kontoret”. Hasseldalen er et flott område for rekreasjon.

Våren 2015 åpnet det nye Sjøfartsmuseet i Aust-Agder dørene i lokalet som tidligere huset shippingselskapet United European Car Carriers (UECC) og på samme sted hvor produksjonshallen til Jørgensen og Vik befant seg.

Området ligger vakkert til ved innløpet til Vikkilen, der det i seilskutetida var en voldsom tetthet av beddinger. Vikkilen har vært et sentrum i båtproduksjon og shipping  helt opp til vår tid.