Skoletilbud

FOR GRUNNSKOLEN

Ønsker du et skolebesøk? Ta kontakt med Jakob Tønnessen på telefon: 94 12 82 82 eller e-post: jakob.haavik.tonnessen [at] aama.no

Sjøfartsmuseet

Skolebesøk på sjøfartsmuseet er gratis for alle elever i grunnskolen.

1.-5.trinn

På sjøfartsmuseet i Hasseldalen forteller vi historien om da skip ble bygd i tre og drevet fram av seil og vind i handel på de syv hav. Seilskutebygging på skipsverftet og mannskapets hverdag på seilskuta står i fokus. Vår hovedutstilling byr på spennende aktiviteter. 

Varighet: 45 minutter - 1 klokketime avhengig av antall elever.

6.-10.trinn

Opplegget starter med en vandring på Biodden med fokus på sjøfartsbyen Grimstad. Elevene får høre historien om slaget på Grimstad havn, og lærer om gatenavnenes opprinnelse, ballastplanter og 1800-tallets arkitektur. Vi avslutter med et besøk på sjøfartsmuseet i Hasseldalen. Seilskutebygging på skipsverftet og mannskapets hverdag på seilskuta står i fokus. Vår hovedutstilling byr på spennende aktiviteter. 

Varighet: 1,5 – 2 klokketimer avhengig av antall elever.

Foto: Camilla Hovstø

 

FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

For videregående skole tilbyr vi fem ulike byvandringer, to parkvandringer, samt omvisning på våre tre museer. Alle elever betaler 50% av prisen for våre gruppeprogram. Opplegget må  bookes gjennom Grimstad turistkontor på telefon: 37 25 01 68, eller e-post: turistkontoret [at] grimstad.kommune.no. Web: www.visitgrimstad.com.

Byvandring med tema: SJØFARTSBYEN GRIMSTAD

Byvandringen tar dere med gjennom Grimstads gater, hvor vi ser på gamle og nye bygninger og steder som har hatt betydning for byen og sjøfarten. Les mer her.

Guiding på Sjøfartsmuseet

Opplegget starter med en vandring på Biodden med fokus på sjøfartsbyen Grimstad. Elevene får høre historien om slaget på Grimstad havn, og lærer om gatenavnenes opprinnelse, ballastplanter og 1800-tallets arkitektur. Vi avslutter med et besøk på sjøfartsmuseet i Hasseldalen. Seilskutebygging på skipsverftet og mannskapets hverdag på seilskuta står i fokus. Vår hovedutstilling byr på spennende aktiviteter. 

 

Varighet: 1,5 – 2 klokketimer avhengig av antall elever.