Utstillingene i Sjøfartsmuseet

... har hvide Seil os bragt

«Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt» skrev Bjørnstjerne Bjørnson i diktet “Norsk sjømandsang” fra 1861. Diktet er en hyllest til den norske sjømann. På denne tiden var innbyggerne i seilskutebyen Arendal blant Norges rikeste.

Tittelen refererer til et kjent sitat for mange, og gir intuitive referanser til sjøfart og seilskutetida. Og det er nettopp seilskutetida som står i fokus i museets hovedutstilling "...har hvide Seil os bragt". Tida da skip ble bygd i tre og drevet fram av vind og seil i handel på de syv hav. For båten har ikke alltid vært støpt i plast og brukt når familien har fri. 2/3 av jordklodens overflate er hav og menneskene har i flere tusen år forsøkt å mestre dette havet. Havet som binder kontinentene sammen – og som skiller dem.

Utstillingen forteller om hvorfor Aust-Agder var det viktigste sjøfartsdistriktet i Norge på 1800-tallet. Om oppturene og nedturene i skipsfartsnæringen. Om hvordan seilskipene ble bygd, hva mannskapet brukte tiden ombord til, hvordan sjøfolkene mestret havet, og om sjøfart i krig og ufred.

Å gå inn i utstillingen er å gå inn i en eksotisk verden. Utstillingen byr på aktiviteter for store og små.  Du får møte førstereisgutten, rederen, prisonfangen og kapteinens kone, som alle tar deg med på en reise tilbake i tid. Til da Havanna på Cuba var kjent som «sukkerhavnen» og maten om bord bestod av klippfisk og velling.

Morten Smith Petersen og Hasseldalen - veien til moderne skipsfart

Denne utstillingen handler om rederen Morten Smith Petersen (1817-1872) og hans rolle i moderniseringen av den maritime næringen.

Morten Smith Petersen var en av initiativtakerne til opprettelsen av Det Norske Veritas og sentral innenfor Agders Assuranceforening. I tillegg var Smith Petersen politisk aktiv på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan og en aktiv forkjemper for frihandelen. I 1848 kjøpte Morten Smith Petersen eiendommen Hasseldalen, og under hans styre ble det bygget en rekke seilskip som holdt en svært høy kvalitet ved verftet.

Utstillingen vil vise generelle trekk og utvikling i skipsfarten på 1800-tallet og frem til nyere tid med fokus på Aust-Agder. Her vil du kunne lære om maktskiftet fra skipper til reder, overgangen fra seil til damp og flere andre spennende historier.

Stedet hvor museet holder til i Hasseldalen rommer 150 år med verfts- og sjøfartshistorie. Her har det blitt bygget store seilskuter, dampskip, sjekter, prammer, lektere og livbåter. På det meste rommet verftet over 500 arbeidere.