Velkommen til Grimstad Bys Museer

Grimstad bys museer er et kulturhistorisk museum som tar vare på og formidler Grimstads og Aust-Agders historie. Sjøfart har vært en viktig pilar i kystkommunenes økonomi og næringsutvikling. Dette forteller vi om på Sjøfartsmuseet i Aust-Agder. I Grimstad har hagebruket også vært en viktig næring, og dette blir formidlet på Norsk Hagebruksmuseum. Byen har vært arena for to viktige bidrag til verdenslitteraturen. Både Henrik Ibsen og Knut Hamsun har bodd her i perioder av sitt liv. Ibsen-museet i Grimstad åpnet så tidlig som i 1916, og er landets eldste Ibsen-museum.

Museene i Grimstad er en del av Aust-Agder museum og arkiv IKS. Sammen med KUBEN i Arendal og Setesdalsmuseet forvalter og formidler vi fylkets historiske og kulturelle arv. Her finner du informasjon om Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma).

 

Vi ønsker alle våre gjester velkommen!

Fra kirkeheia er det god utsikt over Grimstad by og skjærgården. Statuen er et minnesmerke lagd av Ståle Killingstad.
Fra kirkeheia er det god utsikt over Grimstad by og skjærgården. Statuen er et minnesmerke lagd av Ståle Kyllingstad.